Wednesday, June 13, 2012

Taubat Nasuha

Saat seseorang telah berbuat kesalahan besar atau dosa, Allah SWT
masih memberikan kesempatan untuk bertaubat, tetapi bukan asal taubat
melainkan taubat nasuha atau taubat semurni-murninya yang dilakukan
secara sungguh-sungguh seperti apa yang tercantum dalam al-Qur'an
surat at-Tahrim ayat 8, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang
beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang
semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan
kalian dan memasukkan kalian ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan
orang-orang yang beriman bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar
di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil mengatakan 'wahai Rabb
kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami,
sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu'."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...